عکس های زیبا ۲۳۲۳

چهارشنبه 19 مرداد‌ماه سال 1390

PHOTO:SHOMALI

چشمه گیاش 

++++++++++++++ 

lapasar- namaye gharbi 

============================ 

امامزاده سیده سکینه، جنت رودبار 

================== 

Jannat Roudbar Region مناظر منطقه جنت رودبار 

=========================== 

Old Home  --- خانه قدیمی 

================== 

Old Home  <>خانه قدیمی 

============== 

لواسر (ضلع جنوبی)از مهدی /هادی عباسی لیاسی 

================= 

لپاسر-ابوذر پوررستمی 

== 

بی عنوان 

=============== 

بی عنوان 

================ 

lapasar-yal baket_ pic by Saeed Khatami 

======================= 

لپاسر/لواسر 

============= 

رستم تله لواسر 

================ 

lapasar, pic by saeed khatami 

 ==================== 

 

============== 

PHOTO:SHOMALI 

============