"شنا در دریای متلاطم خزر"-رامسر

شنبه 20 شهریور‌ماه سال 1389

"شنا در دریای متلاطم  خزر"

 

1.jpg

2.jpg

 

رامسر-باغ ملی

 

۱۹ شهریور ۸۹